Historia om leden

Isälvsleden stod färdig och invigdes söndagen den 2 Juni 1996.

Idén till vandringsleden initierades av Rikard Renman, en för Friluftsfrämjandet välkänd vandringsprofil och en gång ägare till Ammarnäsgården.

Rikard Renman
Rikard Renman.

Leden tog fram och upprustades i samarbete med Naturskyddsföreningen och sportfiskeklubben, som i samarbete med SCA och Vindab drev ett ALU-projket som gjorde upprustningen möjlig.
Friluftsfrämjandet i Vindeln tog därefter över ansvaret att förvalta och underhålla leden och säkra en fortsatt utveckling.

Från start har dock Anders Mattson lett arbetet kring leden och gör så än idag. Anders är även ordförande i Friluftsfrämjandet i Vindeln och är i högsta grad aktiv i arbetet kring leden.

 

Anders Mattson - ordförande för Friluftsfrämjandet i Vindeln samt Isälvsledens eldsjäl.