Båtöverfarten

I Djupsund krävs båt för att ta sig över sundet mellan Sundskammen och byn Djupsund. Det finns roddbåtar på respektive sida. Principen för att det alltid skall finnas en båt tillgänglig från vilket håll man än kommer längs leden gäller och det innebär att man får ro över två gånger, med den ena båten i släptåg vid andra turen över. Tydliga instruktioner finns uppsatta.

Till andra sidan sundet som är ca 75 meter brett skall man ro.