Allemansrätten - inte störa, inte förstöra

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Detta innebär att vi har gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige.

Det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. På Naturvårdverkets hemsida kan du läsa om vad som gäller enligt allemansrätten.

I skyddade områden, som nationalparker och naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att bevara viktiga natur- och kulturvärden. Bestämmelserna kan innebära att allemansrätten är begränsad, men ibland också utökad.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. Läs mer på Naturvårdverkets hemsida.