Förvaltning och underhåll

Förvaltning och underhåll av Isälvsleden sköts av Friluftsfrämjandet i Vindeln.

I detta ingår bl a:

- uppmärkning av leden
- underhåll av rastplaser och vindskydd
- underhåll och hantering av båtarna
- ved och soptömning vid rastplaser och vindskydd
- underhåll och städning av övernattningsstugan i Missutjärn
- kontakter med kommun och myndigheter
- annonsering och webunderhåll

 Vill du komma i kontkat med oss kan du använda Kontaktsidan.