Dödisgropar och dödisgravar

Längs leden finns ett antal mindre tjärnar som är usprungna ur sk dödisgropar eller dödisgravar.

En dödisgrop är ett geologiskt och topografiskt fenomen som uppstått där den avsmältande inlandsisen lämnat en stor rest i en sänka.

Ofta finns dödisgropen i en dal eller inklämd mellan högläntare områden. På sänkans botten finns en myr eller sank mark men även öppet vatten förekommer. Den kvarblivna inlandsisen har ofta format sänkan så att den bildar en plan botten med skarpa, nästan lodräta kanter. Dödisgropens storlek är oftast inte mer än några hundratal meter i diameter.

Aborrtjärnarna längs leden är exempel på vattenfyllda dödisgropar.

Källa: Wikipedia